26-01-07. Minder vet in gehakt?

Chinese Tonische Kruiden zijn géén medicijnen

De producten die beschreven zijn op deze site zijn niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of het voorkomen van welke ziekte dan ook.

Wanneer je aan een ziekte lijdt waarbij een medische behandeling noodzakelijk is, gebruik dan geen Chinese tonische kruiden zonder medeweten en toestemming van jouw behandelende arts.
Gebruik ook geen tonische kruiden om van een ziekte of kwaal te genezen. Dit is niet het doel ervan.
De tonics vormen een unieke groep kruiden die in het Oosten gebruikt worden om de gezondheid te bevorderen, niet om ziekten te behandelen. Gebruik de tonische kruiden niet om ziekten te voorkomen of bestrijden.

Alle beschrijvingen op deze site zijn gebaseerd op de (Chinese) traditionele kennis en op modern onderzoek in China, Japan en andere landen. De beschrijvingen zijn algemeen en niet wetenschappelijk. Niets van deze site kan gebruikt worden om diagnoses te stellen.

Wanneer je tonische kruidenformules gebruikt en je denkt dat je bijwerkingen ondervindt, stop dan onmiddellijk. De belangrijkste regel in de Chinese kruidenleer is "doe geen schade", dit wordt heel letterlijk genomen. Wanneer je het gevoel hebt dat je een allergische reactie hebt (wat zelden voorkomt), stop direct het gebruik van de kruiden. Geniet van deze kruiden, ga er niet onverantwoordelijk mee om.

Omdat de Chinese tonische kruiden niet medicinaal gebruikt worden, worden er op deze site absoluut geen enkele geneeskrachtige claims aan toegeschreven of gesuggereerd. De aangeboden informatie is algemeen en historisch.

De Chinese tonische kruiden worden in Azië eenvoudigweg beschouwd als zeer, zeer gezond voedsel. Gebruik je gezonde verstand, leer over deze bijzondere kruiden, vraag advies en gebruik de kruiden met mate. Op deze manier zul je enorm hiervan kunnen genieten.